Na našej webovej stránke používame súbory cookies. Prezeraním našej webovej stránky súhlasíte s ich používaním a ukladaním do Vášho prehliadača. Ďalšie informácie o spôsobe používania súborov cookies môžete nájsť kliknutím sem

INFOSTAT, Inštitút informatiky a štatistiky,
Leškova 16, 817 95 Bratislava 15
Tel. +421 2 59379 301,
Email : infostat@infostat.sk

 

Verejné pripomienkovanie štúdie uskutočniteľnosti „Lepšie využívanie dát pre optimalizáciu poskytovania zdravotnej starostlivosti v SR nájdete tu

 

Výročnú správu Infostatu za rok 2018 nájdete tu » pdf button (pdf, 1.4MB)

INFOSTAT – Aktuálne

PROJEKT YOUMIG BOL USPESNE UKONCENYPROJEKT YOUMIG BOL ÚSPEŠNE UKONČENÝ

V júni tohto roku bol ukončený medzinárodný projekt YOUMIG zameraný na problematiku migrácie mladých osôb v Dunajskom regióne a s tým súvisiace zvyšovanie inštitucionálnej kapacity a posilnenia spolupráce pri hľadaní riešení jej dopadov. Celkovo projekt priniesol viaceré komplexné výstupy analyzujúce riešenú problematiku z rôznych uhľov pohľadu (hlavné výstupy z projektu nájdete tu). Čítaj ďalej ...

ZAVERECNE PROJEKTOVE STRETNUTIE V BURGASEZÁVEREČNÉ PROJEKTOVÉ STRETNUTIE V BURGASE

Záverečné, šieste stretnutie partnerov projektu YOUMIG zameranom na problematiku migrácie mladých osôb vo veku 15-34 rokov v Dunajskom regióne sa konalo v Burgase v priebehu dvoch pracovných dní. Prvý deň bol priestor venovaný zhodnoteniu výsledkov riešenia projektu a diskusii s editormi hlavných publikačných výstupov zhŕňajúcich výsledky projektu. Čítaj ďalej ...

 

Raca 201906 01Záverečné lokálne stretnutie slovenských partnerov projektu v mestskej časti Bratislava - Rača

Dňa 3.júna 2019 sa uskutočnil na miestnom úrade v Rači záverečný workshop k projektu YOUMIG za účasti odborníkov partnerských inštitúcií - Infostatu a Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského. Hodnotil sa celkový priebeh projektu, jeho výstupy a prínos pre Slovensko. Boris Vaňo (Infostat) sprostredkoval celkový obraz o projekte vrátane aktivít Infostatu a informoval o Lokálnych stratégiách. Čítaj ďalej ...

SLUŽBY

adult-learning-200x135Školenia

Odborné školenie "Základy štatistickej analýzy a prognózovania" pre záujemcov o analýzu ekonomických dát a prognózovanie. Absolvent získa teoretické znalosti a praktické skúsenosti  v odbore štatistika/analytika a  prognostika. Prihlášky zasielajte na adresu skolenia@infostat.sk alebo využite náš elektronický formulár.

Objednať školenie

ELIS-CD-200x135Elektronické informačné služby

Elektronická informačná služba (ELIS) je službou,  prostredníctvom ktorej Infostat poskytuje výbery štatistických dát z registra ekonomických subjektov, zo sčítaní obyvateľov, domov a bytov a ďalších databáz. Výber údajov z databáz si môžete objednať na elektronickej adrese elis@infostat.sk alebo môžete využiť náš objednávkový formulár.

Objednať výber dát

inforeg-mapa-200x135Informačný systém na podporu rozvoja regiónov SR (INFOREG)

Sociálno-ekonomické javy a aktivity jednotlivých aktérov regionálneho rozvoja usporiadané v logickej štruktúre do dátového skladu a kategorizované podľa obsahu. Výstupné zostavy podľa indikátorov ako Základné charakteristiky regiónu SR, Makroekonomický vývoj SR, Vývoj stavebníctva SR, Bytová výstavba a bývanie v SR, stav vypracovania územno-plánovacej dokumentácie obcí a ďalšie informácie nájdete na stránkach informačného systému www.inforeg.sk

vekova-pyramida-200x135Demografické údaje

Vedeli ste, že : Stredná dĺžka života mužov v SR pri narodení za rok 2014 je 73,19 roka a stredná dĺžka života žien v SR pri narodení za rok 2014 je 80,00 roka?
Dátový servis Výskumného demografického centra pôsobiaceho pri Infostate poskytuje špecializované demografické informácie nadväzujúce na spracovania Štatistického úradu SR. Ide o prehľad základných demografických údajov a ukazovateľov v historickom kontexte od roku 1950, podrobné ročné údaje o pohybe obyvateľov počnúc rokom 1996, tabuľky života a demografické prognózy na národnej aj regionálnej úrovni. Údaje sú zverejnené na na doméne www.infostat.sk/vdc.