Na našej webovej stránke používame súbory cookies. Prezeraním našej webovej stránky súhlasíte s ich používaním a ukladaním do Vášho prehliadača. Ďalšie informácie o spôsobe používania súborov cookies môžete nájsť kliknutím sem

INFOSTAT, Inštitút informatiky a štatistiky,
Leškova 16, 817 95 Bratislava 15
Tel. +421 2 59379 301,
Email : infostat@infostat.sk

INFOSTAT informuje

V súlade s uznesením vlády SR č. 29/2001 Vás pozývame na verejný odpočet k výročnej správe Inštitútu informatiky a štatistiky za rok 2023, ktorý sa uskutoční

dňa 30. mája 2024 o 10.00 h v INFOSTATE, na Leškovej 16, v Bratislave.

Znenie výročnej správy je prístupné na tomto linku.
Všetky výročné správy našej príspevkovej organizácie nájdete tu.

Moderny statisticky

Moderný štatistický výskum

Výskumno-vývojové úlohy štátnej štatistiky, demografie, štrukturálnych analýz a prognóz a sociálneho výskumu

Analyzy a prognozy

Analýzy a prognózy

Analýzy a štúdie pre manažovanie národných, regionálnych a lokálnych ekonomických, sociálnych a populačných výziev

Kapacitne zazemie

Kapacitné zázemie

Spájame odborníkov a výskumných pracovníkov naprieč štatistickou komunitou doma i v zahraničí

Demografia a populacia

Demografia a populácia

Demografické analýzy, populačné prognózy a simulácie pre udržateľný rozvoj na národnej, regionálnej i lokálnej úrovni

 
 
 

Vzdelávanie

adult-learning-200x135Kurz "Základy štatistickej analýzy". Cieľom kurzu je sprostredkovanie základných znalostí a zručností v praktickom využití matematicko-štatistických metód na analýzu štatistických údajov. Kurz poskytuje výklad najdôležitejších štatistických pojmov a základných štatistických metód, ktoré využíva matematická a ekonomická štatistika na hodnotenie vlastností hromadných javov. Lektorské zabezpečenie: Ing. Ján Haluška, PhD., vedúci Centra sociálno-ekonomických analýz a prognóz. Informovať o kurze sa môžete prostredníctvom zaslania mailu na: skolenia@infostat.sk. Objednať kurz je možné kliknutím na objednávkový formulár.

Objednať kurz


Elektronické informačné služby (ELIS)

ELIS-CD-200x135Elektronická informačná služba INFOSTATu dlhodobo ponúka výbery štatistických dát zo svojho registra ekonomických subjektov (RES). Táto databáza je vytváraná z údajov štatistického registra organizácií Štatistického úradu SR, ktorý je na dennej báze aktualizovaný z údajov z Registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO) (Zákon č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov) a z údajov zo štatistických zisťovaní a z administratívnych zdrojov. Informovať o službe sa môžete zaslaním mailu na: elis@infostat.sk. Výber údajov z RES si môžete objednať kliknutím na objednávkový formulár.

Objednať výber dát

Informačný systém na podporu rozvoja regiónov SR (INFOREG)

inforeg-mapa-200x135


Na stránkach informačného systému www.inforeg.sk nájdete sociálno-ekonomické javy a aktivity jednotlivých aktérov regionálneho rozvoja usporiadané v logickej štruktúre do dátového skladu a kategorizované podľa obsahu. Výstupné zostavy podľa sú zoradené podľa indikátorov ako: Základné charakteristiky regiónu SR, Makroekonomický vývoj SR, Vývoj stavebníctva SR, Bytová výstavba a bývanie v SR, Stav vypracovania územno-plánovacej dokumentácie obcí a ďalších.

 

Vybrané demografické údaje, národné a regionálne populačné prognózy

vekova-pyramida-200x135

 

Základné a rozšírené demografické údaje a podrobné výsledky populačných prognóz za Slovensko a jeho kraje a okresy. Prierezové a generačné tabuľky sobášnosti, úmrtnosti a plodnosti. Stredná dĺžka života pri narodení mužov a žien za kraje a okresy Slovenska. Stredná dĺžka života v zdraví, podľa rodinného stavu a vzdelania mužov a žien na Slovensku a ďalšie. Údaje sú zverejnené na tomto linku: www.infostat.sk/vdc.