VDC

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
PDF tvar Branislav Šprocha - Pavol Ďurček
Starnutie populácie Slovenska v čase a priestore
Prognostický ústav SAV, FiF UK Bratislava. ISBN 978-80-89524-39-6
 
PDF tvar Branislav Šprocha - Pavol Tišliar
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie a jeho vplyv na transformujúce sa rodinné a reprodukčné správanie žien na Slovensku
Prognostický ústav SAV, FiF UK Bratislava. ISBN 978-80-89524-38-9
 
PDF tvar Branislav Šprocha - Pavol Tišliar
Demografický obraz Slovenska v rokoch 1938 - 1945
FiF UK Bratislava. ISBN 978-80-89881-03-1
 
PDF tvar Branislav Šprocha - Pavol Tišliar
Transformácia plodnosti žien Slovenska v 20. a na začiatku 21.storočia
FiF UK Bratislava. ISBN 978-80-89881-02-4
 
PDF tvar Pavol Tišliar
Mimoriadne scítania ludu na Slovensku z roku 1919
Príspevok k populacným dejinám Slovenska
 
PDF tvar Zborník referátov
11. Slovenská demografická konferencia,
Cingov, 17.11.-19.11.2007
 

Príspevky z konferencie

 
PDF tvar Viera Pilinská, Ján Mészáros
Európska populacná konferencia 2006,
Velká Británia, Liverpool, 21.6.-24.6.2006
 

 

 
PDF tvar Danuša Jurcová
28. seminár CEIES
Lotyšsko, Riga, 9.-10.6.2005
 
PDF tvar Zborník referátov
10. Slovenská demografická konferencia
Smolenice, 4.-6.5.2005
 

Prednesené príspevky

 

Závery

 
PDF tvar Boris Vano
Európska populacná konferencia 2005
Strasburg, 7.-8.4.2005
 
PDF tvar Danuša Jurcová
2. konferencia pracovnej skupiny EAPS o medzinárodnej migrácii v Európe
Rím, 25.-27.11.2004
 
PDF tvar Boris Vano
EUROPOP2003
Luxemburg, 15.-16.7.2004
 

Pracovný materiál

 

Pracovný materiál

 

Pracovný materiál

 

Pracovný materiál

 
PDF tvar Boris Vano
Európske populacné fórum
Ženeva, 12.-14.1.2004
 
PDF tvar Danuša Jurcová, Viera Pilinská
Konferencia: Populácia a rodina na prelome storocia
Budapešt 17.-18.10.2003
 
PDF tvar Vladimír Trebichavský
9. Slovenská demografická konferencia
Tajov 17.-19.9.2003
 

Zoznam prednášok v PDF formáte

 
PDF tvar Danuša Jurcová, Boris Vano
Európska populacná konferencia 2003
Varšava 26.-30.8.2003
 
PDF tvar Boris Vano
35 rokov Slovenskej štatistickej a demografickej spolocnosti (referát)
Bratislava 25.3.2003
 
PDF tvar Boris Vano
Druhé pracovné stretnutie k projektu "Generation and Gender Programme"
Praha 24.2.-26.2.2003
 
PDF tvar Boris Vano
Working Party on Demographic Projections
Luxembourg 2002
 
PDF tvar Martina Lukácová
Letná škola demografie
Sozopol, Bulharsko 2002
 
PDF tvar Danuša Jurcová
Seminár: Štatistika aktívneho starnutia
Den Haag, Holandsko 2002
 
PDF tvar Markéta Velická
Konferencia: Druhý demografický prechod v Európe
Bad Herrenalb, SRN 2001
 
PDF tvar 8. demografická konferencia (zoznam úcastníkov a závery konferencie)
Rajecké Teplice, 2001

Zoznam prednášok v PDF formáte

 
PDF tvar Danuša Jurcová
Európska populacná konferencia 2001
Helsinki, Fínsko, 2001
 
PDF tvar Ján Mészáros
Seminár "Trendy v rozdieloch v chorobnosti a úmrtnosti"
Pontignano Taliansko, 2001