VDC

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Rok 2022
PDF tvar Branislav Šprocha:
Zmeny v úmrtnostných pomeroch na Slovensku v časovej a priestorovej perspektíve
INFOSTAT – Výskumné demografické centrum
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV
ISBN: 978-80-89398-44-7
 
PDF tvar Branislav Šprocha, Branislav Bleha, Viera Pilinská, Boris Vaňo:
Populačný vývoj Slovenska v prierezovom a kohortnom pohľade
INFOSTAT – Inštitút informatiky a štatistiky Výskumné demografické centrum
ISBN: 978-80-89398-47-8
 
Rok 2021
PDF tvar Branislav Šprocha:
Transformácia reprodukčného správania na Slovensku v kohortnom pohľade
INFOSTAT – Výskumné demografické centrum
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Bratislava 2021
ISBN 978-80-89398-45-4
 
Rok 2020
PDF tvar Bleha,B.,Mészáros,J.,Pilinská,V.,Šprocha, B.,Vaňo:
Analýza demografického vývoja oblastí a obcí podľa štatútu a veľkosti v SR
INFOSTAT Bratislava - VDC, Prir.F. UK, Spoločenských a psychologických vied SAV, 2019
ISBN 978-80-89398-43-0
 
Rok 2019
PDF tvar Šprocha, B.,Vaňo,B.,Bleha,B.:
Kraje a okresy v demografickej perspektíve. Populačná prognóza do roku 2040
INFOSTAT Bratislava - VDC, Prir.F. UK, SAV Prognostický ústav, 2019
ISBN 978-80-89398-42-3
 
PDF tvar Šprocha, B. a kol.:
Populačný vývoj v krajoch a okresoch Slovenska od začiatku 21. storočia
INFOSTAT Bratislava - VDC, Prir.F. UK, SAV Prognostický ústav, 2019
ISBN 978-80-89398-38-6
 
Rok 2018
PDF tvar Bleha,B.-Šprocha,B.-Vaňo,B.:
Prognóza obyvateľov Slovenska do roku 2060
INFOSTAT Bratislava - VDC,2018
ISBN 978-80-89398-37-9
 
Rok 2017
PDF tvar Mészáros,J.:
Zhodnotenie metodických postupov konštrukcie prierezových a generačných úmrtnostných tabuliek a identifikácia hlavných rozdielov
Pracovný materiál INFOSTAT Bratislava, 2017
 
PDF tvar Mészáros,J.:
Teoretické a metodologické prístupy konštrukcie generačných úmrtnostných tabuliek a ich zhodnotenie v kontexte dátových podmienok Slovenska
Pracovný materiál, INFOSTAT Bratislava, 2017
 
Rok 2016
PDF tvar Šprocha, B. a kol.:
Demografický obraz najväčších miest Slovenska
INFOSTAT Bratislava, 2016, ISBN 978-80-89398-33-1
 
PDF tvar Mészáros,J.:
Požiadavky modernizácie demografickej štatistiky vo vzťahu k novým metódam graduácie pravdepodobností úmrtia
Pracovný materiál, INFOSTAT Bratislava, 2016
 
PDF tvar Majo, J. - Šprocha, B.:
Storočie populačného vývoja Slovenska I.: demografické procesy
INFOSTAT Bratislava, UK Bratislava, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, 2016, ISBN 978-80-89398-30-0, EAN 9788089398300
 
PDF tvar Majo, J. - Šprocha, B.:
Storočie populačného vývoja Slovenska II.: populačné štruktúry
INFOSTAT Bratislava, UK Bratislava, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, 2016, ISBN 978-80-89398-31-7, EAN 9788089398317
 
Rok 2015
PDF tvar Šprocha,B., Vaňo,B. a kol.:
Populačný vývoj v Slovenskej republike 2014
Bratislava, 2015
 
Rok 2014
PDF tvar Jurčová, D., Pilinská, V.:
Obvyklý pobyt občanov SR a odhad neevidovanej migrácie
Bratislava, 2014
 
PDF tvar Šprocha,B., Vaňo,B., Bleha,B.:
Prognóza vývoja rodín a domácností na Slovensku do roku 2030
Bratislava, Prognostický ústav SAV, VDC INFOSTAT, Prirodovedecká fakulta UK 2014
 
PDF tvar Šprocha,B.:
Reprodukcia rómskeho obyvateľstva na Slovensku a prognóza jeho populačného vývoja
Bratislava, Prognostický ústav SAV, VDC INFOSTAT, 2014
 
PDF tvar Langhamrová,J.,Vaňo, B. a kol.:
20 rokov samostatnosti z pohľadu demografie ČR, SR, ČSR
Bratislava, VDC INFOSTAT, VŠE Praha, 2014
 
Rok 2013
PDF tvar Pilinská, V.:
Narodení v zahraničí
Bratislava, INFOSTAT, 2013
 
PDF tvar Jurčová, D.:
Pobyt obyvateľov SR ako inštitúcia štátnej správy
Bratislava, INFOSTAT, 2013
 
PDF tvar Vano, B.:
Využitie administratívnych údajov pre potreby demografickej štatistiky
Bratislava, INFOSTAT, 2013
 
PDF tvar Bleha, B., Šprocha, B. Vano, B.:
Prognóza vývoja obyvatelstva v okresoch SR do roku 2035
Bratislava, SAV,INFOSTAT, UK, 2013
 
PDF tvar Bleha, B., Šprocha, B. Vano, B.:
Prognóza populacného vývoja Slovenskej republiky do roku 2060
Bratislava, INFOSTAT, 2013
 
Rok 2012
PDF tvar Vano, B. a kol.:
Populačný vývoj v Slovenskej republike 2011
Bratislava, INFOSTAT, 2012
 
Rok 2011
PDF tvar Jurcová, D., Pilinská, V.:
Druhy pobytu v SR
Bratislava, INFOSTAT, 2011
 
Rok 2010
PDF tvar Jurcová, D. a kol.:
Populačný vývoj v okresoch Slovenskej republiky 2009
Bratislava, INFOSTAT, 2010
 
PDF tvar Jurcová, D.:
Migracné toky v Slovenskej republike
Bratislava, INFOSTAT, 2010
 
PDF tvar Mészáros, J.:
Stredná dlžka života v zdraví podla EHIS 2009
Bratislava, INFOSTAT, 2010
 
PDF tvar Šprocha, B., Potancoková, M.:
Vzdelanie ako diferencný faktor reprodukcného správania
Bratislava, INFOSTAT, 2010
 
PDF tvar Potancoková, M.:
Prierezové tabulky plodnosti pre Slovenskú republiku
Bratislava, INFOSTAT, 2010
 
Rok 2009
 
PDF tvar Vano, B. a kol.:
Populačný vývoj v Slovenskej republike 2008
Bratislava, INFOSTAT, 2009
 
PDF tvar Šprocha, B., Tišliar, P.:
Údaje o prirodzenej mene obyvatelstva Slovenska publikované v Pohyboch obyvatelstva Ceskoslovenska v rokoch 1919-1937.
Bratislava, INFOSTAT, 2009
 
PDF tvar Šprocha, B., Tišliar, P.:
Lexikóny obcí pre územie Slovenska I.
Bratislava, INFOSTAT, 2009
 
PDF tvar Mészáros, J.:
Výpocet strednej dlžky života v zdraví (metodický materiál)
Bratislava, INFOSTAT, 2009
 
Rok 2008
 
PDF tvar Bleha, B., Vano, B.:
Demografická budúcnost okresov Slovenska. Približovanie ci divergencia
Bratislava, INFOSTAT, 2008
 
 
PDF tvar Šprocha, B.:
Tabulky sobášnosti slobodných a tabulky rozvodovosti podla dlžky trvania manželstva na Slovensku v rokoch 1996-2007
Bratislava, INFOSTAT, 2008
 
 
PDF tvar Jurcová, D.:
Pracovné migrácie v Slovenskej republike
Bratislava, INFOSTAT, 2008
 
 
PDF tvar Mészáros, J.:
Atlas úmrtnosti Slovenska 1993-2007
Bratislava, INFOSTAT, 2008
 
 
PDF tvar Potancoková, M.:
Plodnost žien na Slovensku v období rokov 1950-2007 v generacnom pohlade
Bratislava, INFOSTAT, 2008
 
 
PDF tvar Šprocha, B.:
Reprodukcné správanie mestského a vidieckeho obyvatelstva na Slovensku
Bratislava, INFOSTAT, 2008
 
 
PDF tvar Vano, B., Bleha, B:
Prognóza vývoja obyvatelstva v okresoch SR do roku 2025
Bratislava, INFOSTAT, 2008
 
Rok 2007
 
PDF tvar Vano, B. a kol.:
Populacný vývoj v Slovenskej republike 2006
Bratislava, INFOSTAT, 2007
 
 
PDF tvar Bleha, B., Vano, B.:
Prognóza vývoja obyvatelstva SR do roku 2025 (aktualizácia)
Bratislava, INFOSTAT, 2007
 
Rok 2006
 
PDF tvar Jurcová, D. a kol.:
Populacný vývoj v okresoch Slovenskej republike 2005
Bratislava, INFOSTAT, 2006
 
 
PDF tvar Vano, B.:
Prognóza pracovnej sily v krajoch SR do roku 2025
Bratislava, INFOSTAT, 2006
 
Rok 2005
 
PDF tvar Vano, B. a kol.:
Populacný vývoj v Slovenskej republike 2004
Bratislava, INFOSTAT, 2005
 
 
PDF tvar Pilinská, V. a kol.:
Demografická charakteristika rodiny na Slovensku
Bratislava, INFOSTAT, 2005
 
 
PDF tvar Jurcová, D.:
Slovník demografických pojmov
Bratislava, INFOSTAT, 2005
 
 
PDF tvar Lukácová, M., Pilinská, V.:
Obyvatelstvo Slovenska podla SODB
Bratislava, INFOSTAT, 2005
 
Rok 2004
 
PDF tvar Vano, B.:
Prognóza vývoja obyvatelov v okresoch SR do roku 2025
Bratislava, INFOSTAT, 2004
 
PDF tvar Jurcová, D. a kol.:
Demografická charakteristika obvodov Slovenskej republiky 1996 - 2003
Bratislava, INFOSTAT, 2004
 
PDF tvar Mészáros,J.:
Vybrané metódy výpoctu tabuliek života
Bratislava, INFOSTAT, 2004
 
PDF tvar Vano,B. - Mészáros,J.:
Reprodukcné správanie obyvatelstva v obciach s nízkym životným štandardom
Bratislava, INFOSTAT, 2004
 
Rok 2003
 
PDF tvar Jurcová, D. a kol.:
Populacný vývoj v regiónoch SR 2001
Bratislava, INFOSTAT, 2003
 
PDF tvar Vano, B. a kol.:
Populacný vývoj v SR 2002
Bratislava, INFOSTAT, 2003
 
  Vano,B. ,Jurcová,D. ,Mészáros,J.:
Základy demografie
Obcanské združenie Sociálna práca, Bratislava,
ISBN 80-968927-3-8
 
Rok 2002
 
PDF tvar Jurcová, D.
Krátky slovník základných demografických pojmov
Bratislava, INFOSTAT, 2002
 
PDF tvar Vano, B. a kol.
Prognóza vývoja obyvatelstva SR do roku 2050
Bratislava, INFOSTAT, 2002
  Tabulky prognózy tu!
 
PDF tvar Vano, B. a kol.
Prognóza vývoja rómskeho obyvatelstva v SR do roku 2025
Bratislava, INFOSTAT, 2002
  Tabulky prognózy tu!
 
PDF tvar Srb, V.
Obyvatelstvo Slovenska 1918-1938
Bratislava, INFOSTAT, 2002
 
Rok 2001
 
PDF tvar Vano, B.
Sobášne tabulky slobodných. Slovenská republika 1996-2000
Bratislava, INFOSTAT, 2001
 
PDF tvar Mészáros,J.
Špeciálne úmrtnostné tabulky 1950-2000
Bratislava, INFOSTAT, 2001  
 
PDF tvar Vano, B. a kol.
Obyvatelstvo Slovenska 1945-2000
Bratislava, INFOSTAT, 2001  
 
PDF tvar Vano, B.
Demografická charakteristika rómskej populácie v SR
Bratislava, INFOSTAT, 2001  
 
PDF tvar Vano, B.
Zistovanie populacnej klímy v SR (návrh)
Bratislava, INFOSTAT, 2001  
 
PDF tvar Vano, B.
Výpocet sobášnych tabuliek
Metodický materiál
Bratislava, INFOSTAT, 2001  
 
Rok 2000
 
PDF tvar Mészáros, J.
Výpocet úmrtnostných tabuliek
Výpocet stratených rokov života úmrtím
Bratislava, INFOSTAT, 2000
 
PDF tvar Vano, B. a kol.
Populacný vývoj v Slovenskej republike 1999
Bratislava, INFOSTAT, 2000
 
PDF tvar Vano, B. a kol.
Súcasný stav demografie na Slovensku
Bratislava, INFOSTAT, 2000